Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec.

Numer uchwały: 93
Numer sesji: 11
Rok (4 cyfry): 2007

Uchwała Nr XI/93/2007
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 23 października 2007 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 9 lit "a", art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.} art. 37 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm} Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXI/130/2004 z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec w załączniku o którym mowa w § 1 uchwały, dodaje się do wykazu sprzedaży:

Lp. 93 - lokal mieszkalny nr 1 mieszczący się w budynku położonym w Poniecu przy ul. Dworcowej nr 2B;
Lp. 94 - lokal mieszkalny nr 2 mieszczący się w budynku położonym w Poniecu przy ul. Dworcowej nr 2B;
Lp. 95 - lokal mieszkalny nr 3 mieszczący się w budynku położonym w Poniecu przy ul. Dworcowej nr 2B;
Lp. 96 - lokal mieszkalny nr 4 mieszczący się w budynku położonym w Poniecu przy ul. Dworcowej nr 2B;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/93/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec.

Uchwała Nr XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. ustalająca zasady zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec uregulowała zasady zbywania lokali mieszkalnych z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego uprawnionym ustawowo podmiotom.
Zmiana powyższej uchwały spowoduje wyłącznie dodanie do załącznika tej uchwały dodatkowych lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia. Sprzedaż mieszkań jest korzystne dla Gminy, ponieważ odciąża budżet Gminy od wydatkowania wysokich środków finansowych na administrowanie, co potwierdza dotychczasowa sprzedaż kilkudziesięciu lokali mieszkalnych z zasobu Gminy.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących