Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie : wyrażenia opinii potwierdzenia celowości realizacji i dofinansowania zadania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

w sprawie : wyrażenia opinii potwierdzenia celowości realizacji i dofinansowania zadania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Numer uchwały: 95
Numer sesji: 11
Rok (4 cyfry): 2007

UCHWAŁA Nr XI/95/2007


Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 23 października 2007roku

W sprawie : wyrażenia opinii potwierdzenia celowości realizacji i dofinansowania zadania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 , art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1.Wyraża się pozytywną opinię celowości realizacji i dofinansowania zadania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Drzewce.

§ 2.Upoważnia się Burmistrza Ponieca do złożenia wniosku do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przyznanie środków na realizację zadania określonego w § 1.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami dofinansowania prac związanych z ochroną , rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych ( uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr L/826/06 z dnia 17 lipca 2006r.) o obowiązujące przy opracowywaniu rocznych planów finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego Gmina Poniec zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Drzewce .
Dofinansowaniem objęte są między innymi zadania na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z dotychczasowej drogi gruntowej na nawierzchnie bitumiczną stawka dofinansowania wynosi 105 tys. zł. na 1 km.
Burmistrz Ponieca zamierza złożyć wniosek w imieniu Gminy Poniec wniosek o dofinansowanie budowy drogi we wsi Drzewce o dł. 900mb na działkach nr 26, 74, 75, 92 będących własnością Gminy Poniec.
Pozytywna Opinia Rady Miejskiej Ponieca jest niezbędnym załącznikiem do wniosku ,który należy złożyć w Urzędzie Marszałkowski w terminie do dnia 31 października 2007r.


Rada Miejska Ponieca opiniuje pozytywnie wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego budowy drogi we wsi Drzewce o dł. 900mb na działkach nr 26, 74, 75, 92 będących własnością Gminy Poniec potwierdzając celowość realizacji tego zadania 2008r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących