Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2008 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2008 r.

Numer uchwały: 98
Numer sesji: 12
Rok (4 cyfry): 2007

UCHWAŁA NR XII / 98 / 2007
RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 29 listopada 2007 r.


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2008 r.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) i oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1 Obniżyć na terenie miasta i gminy Poniec średnią cenę skupu ceny żyta za 1 q
ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r. (M.P. z 2007 r.
Nr 77, poz. 831) przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2008 r.
z kwoty 58,29 zł za 1 q do kwoty 39,00 zł za 1 q


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2008 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących