Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Poniec

w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Poniec

Numer uchwały: 108
Numer sesji: 12
Rok (4 cyfry): 2007

Uchwała nr XII/ 108/ 2007
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Poniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Dla dróg oznaczonych na załączniku graficznym kolejnymi cyframi, ustala się następujące nazwy ulic:
1. – ulica Kasztanowa
2. – ulica Wierzbowa
3. – ulica Świerkowa
4. – ulica Dębowa

§ 2. Położenie ulic określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących