Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zwiększenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2007 roku.

w sprawie: zwiększenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2007 roku.

Numer uchwały: 110
Numer sesji: 13
Rok (4 cyfry): 2007

UCHWAŁA nr XIII/110/07

Rady Miejskiej w Poniecu

z dnia 28 grudnia 2007 roku.

w sprawie zwiększenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2007 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r nr 249 poz. 2104 ze zmianami)
Rada Miejska w Poniecu uchwala się co następuje:§ 1. Postanawia się zwiększyć pomoc rzeczową udzieloną Powiatowi Gostyńskiemu uchwałą nr V/28/07 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 stycznia 2007r. na utrzymanie dróg powiatowych polegającą na:
1) remoncie i naprawie chodników w ciągach dróg powiatowych,
2) bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miejscowości Poniec w zakresie utrzymania czystości i porządku pasa drogowego oraz zwalczania śliskości zimowej,
do kwoty 28 562 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących