Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Numer uchwały: 118
Numer sesji: 14
Rok (4 cyfry): 2008

UCHWAŁA NR XIV/118/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 15 lutego 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i g i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1594 ze zmianami) i art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. 1 Postanawia się zaciągnąć w 2008r. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1 400 000 zł. na realizację
przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami
ścieków etap IV w m. Poniec” - ulice Krobska i Krobska Szosa, Pocztowa, część ulicy Dworcowej i część ulicy Kościuszki.

2.Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych w tym z dochodów z mienia i dochodów z podatków z uwzględnieniem spłaty w planach budżetowych
w latach obejmujących spłatę .

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do
wysokości 1 400 000 zł. na zabezpieczenie roszczeń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu niewykonania zobowiązania finansowego.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących