Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 161 / 08 Burmistrza Ponieca z dnia 27 luty 2008 r. w sprawie : opracowania planu dofinansowania na rok 2008 form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie Nr 161 / 08 Burmistrza Ponieca z dnia 27 luty 2008 r. w sprawie : opracowania planu dofinansowania na rok 2008 form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Numer dokumentu: 161
Rok (4 cyfry): 2008

Zarządzenie Nr 161/08
Burmistrza Ponieca

z dnia 27 luty 2008 r.

w sprawie : opracowania planu dofinansowania na rok 2008 form doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 70a z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), w związku z § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz.U. Nr 46, poz.430) zarządzam co następuje:

§ 1

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli o których mowa w art. 70 a ust. 1i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity -Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami ) dzieli się pomiędzy budżety poszczególnych szkół.

§ 2

Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół na rok budżetowy 2008 :

1. ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się 100 % kosztów na formy szkolenia wymienione w § 2 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2 ,3 powołanego na wstępie rozporządzenia,
2. ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się do 50 % opłat wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 wymienionego na wstępie rozporządzenia,
3. kwota przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli winna w 60 % być przyznana na zadania wymienione w § 2 ust. 1, a w 40 % na zadania wymienione w § 2 ust. 2.

§ 3

.
Wykonanie zarządzenia powierza dyrektorom szkół.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2008.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Katarzyna Wróblewska
Opublikowany dnia: 2008-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących