Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia stawek czynszu za jednorazowy wynajem gminnych lokali użytkowych.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za jednorazowy wynajem gminnych lokali użytkowych.

Numer uchwały: 132
Numer sesji: 15
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała Nr XV/132/2008r
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 14 marca 2008 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za jednorazowy wynajem gminnych lokali
użytkowych.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
/Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 ze zmianami/ oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449/ rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1.1.Ustala się stawki czynszu za jednorazowy wynajem lokalu użytkowego w świetlicach wiejskich wsi:

1/ Bogdanki, Czarkowo, Dzięczyna, Janiszewo, Łęka Mała, Łęka Wielka, Szurkowo, Teodozewo i Żytowiecko z przeznaczeniem na zorganizowanie niżej wymienionych imprez lub uroczystości:
a/ wesela - 500 zł
b/ zabaw, dyskotek, jubileuszy - 350 zł
c/ zebrań organizowanych przez jednostki zewnętrzne - 100 zł
d/ komunie i prymicje - 300 zł
e/ pozostałych - 150 zł

2/ Bączylas, Drzewce, Grodzisko, Rokosowo, Śmiłowo, Waszkowo, Wydawy, i Zawada z przeznaczeniem na zorganizowanie niżej wymienionych imprez lub uroczystości,

a/ dyskotek - 150 zł
b/ zebrań organizowanych przez jednostki zewnętrzne - 50 zł
c/ komunii, jubileuszy i prymicji - 150 zł
d/ pozostałych - 100 zł

3/ do w/w stawek dolicza się podatek VAT

2. Ustala się stawki czynszu za jednorazowy wynajem pomieszczeń w obiektach oświatowych:
1/ za salę gimnastyczną - 30 złotych za godzinę
2/ za salę lekcyjną - 15 złotych za godzinę
3/ do w/w stawek dolicza się podatek VAT.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3. Traci moc ust. 1 i 2 w § 5 Uchwały Nr XXXVI/ 237/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz ustalenia stawek czynszu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-03-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących