Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski.

Numer uchwały: 130
Numer sesji: 15
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała nr XV/130/08

Rady Miejskiej w Poniecu

z dnia 14.03.2008r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. nr 142 poz. 1591ze zmianami) - oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. Postanawia się udzielić w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Piaski w kwocie 5.000 zł. (słownie: pięćtysięcyzłotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Bazyliki Świętogórskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-03-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących