Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Numer uchwały: 138
Numer sesji: 16
Rok (4 cyfry): 2008

UCHWAŁA NR XVI/ 138/2008

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. Kwotę 219.000 zł. (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych) pozostającą w dyspozycji Gminy Poniec z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy pożyczki nr 134 /P/Le/OW/02 z dnia 14.11.2002r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Poniec i Wydawy etap I”, przeznacza się na inwesty- cyjne przedsięwzięcie proekologiczne z zakresu ochrony środowiska pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap IV w m. Poniec”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących