Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca

Numer uchwały: 141
Numer sesji: 17
Rok (4 cyfry): 2008

U C H W A Ł A Nr XVII/ 141 /2008

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 maja 2008 roku

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1593 z późn.zm. / oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. z 2005 r. .Nr.146 poz. 1223 , z 2006 Nr 39, poz.272: z 2008 r. Nr 73, poz.431/ Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :


§ 1. Ustala się Burmistrzowi Ponieca Panu Kazimierzowi Dużałka wynagrodzenie w następującej wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie                           4.200,00
- 20% dodatek za wysługę lat w kwocie                            840,00
- dodatek funkcyjny w kwocie                                           1.500,00
- 20% dodatek specjalny w kwocie                                 1.140,00
                                              ------------------------------------------------------
                                                                               R a z e m 7.680,00
                                                 ==============================

                           słownie: siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych.


§ 2. Wykonanie zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Poniecu .


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2008 roku.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących