Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Poniec własności nieruchomości położonej w Poniecu przy ul. Gostyńskiej stanowiącej własność osoby fizycznej z przeznaczeniem pod drogę publiczną

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Poniec własności nieruchomości położonej w Poniecu przy ul. Gostyńskiej stanowiącej własność osoby fizycznej z przeznaczeniem pod drogę publiczną

Numer uchwały: 143
Numer sesji: 17
Rok (4 cyfry): 2008

UCHWAŁA NR XVII/143/2008
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 26 maja 2008 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Poniec własności nieruchomości położonej w Poniecu przy ul. Gostyńskiej stanowiącej własność osoby fizycznej z przeznaczeniem pod drogę publiczną


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami ) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1.1 Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Poniec własności nieruchomości
położonej w Poniecu przy ul. Gostyńskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 437 i 438 (obręb Poniec) o łącznej powierzchni 0,0877 ha, opisanej w księdze wieczystej KW nr 3895, stanowiącej własność osoby fizycznej.
2. Z tytułu nabycia przez Gminę praw własności do nieruchomości opisanej w
ust. 1, Gmina Poniec wypłaci dotychczasowemu właścicielowi rekompensatę pieniężną w kwocie 5 262,00 zł. (słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote zero grosze) - płatną najpóźniej do dnia sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego.

§ 2. Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości na rzecz Gminy Poniec ponosi Gmina Poniec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących