Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Poniec”

w sprawie: uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Poniec”

Numer uchwały: 146
Numer sesji: 18
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała nr XVIII/146/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Poniec”


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 , poz.1591 z późn. zm./, art.19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. nr 89 poz.625 z późn. zm./ Rada Miejska Ponieca uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Uchwala się założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Poniec.

2. Integralną częścią uchwały jest „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Poniec”
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących