Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » W SPRAWIE: OBJĘCIA PRZEZ GMINĘ PONIEC UDZIAŁÓW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LESZNIE.

W SPRAWIE: OBJĘCIA PRZEZ GMINĘ PONIEC UDZIAŁÓW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LESZNIE.

Numer uchwały: 148
Numer sesji: 18
Rok (4 cyfry): 2008

UCHWAŁA nr XVIII 148 /2008

RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
Z DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU

W SPRAWIE: OBJĘCIA PRZEZ GMINĘ PONIEC UDZIAŁÓW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LESZNIE.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na objęcie udziałów Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. z siedziba w Lesznie za kwotę 333.300,- zł. (słownie: trzystatrzydzieścitrzytysiącetrzystazł.) tj. 404 (słownie: czterystacztery) udziały po 825 zł. każdy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących