Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany w statucie gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie „Gminny Zespół Obsługi Szkół”

w sprawie: zmiany w statucie gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie „Gminny Zespół Obsługi Szkół”

Numer uchwały: 149
Numer sesji: 18
Rok (4 cyfry): 2008

UCHWAŁA NR XVIII/149/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie : zmiany w statucie gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie
„Gminny Zespół Obsługi Szkół”


Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 , art. 13 pkt . 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity, Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) Rada Miejska w Poniec uchwala , co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie
„Zespół ma siedzibę w Poniecu ul. Krobska Nr 16”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących