Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec

Numer uchwały: 152
Numer sesji: 18
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała nr XVIII/152/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 , poz.1591; z 2002r. nr 23, poz.220; nr 62, poz.558; 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 214, poz. 1806; z 2003r. nr 80, poz.717; nr 162, poz. 1568; z 2004r. nr 102, poz.1055; nr 116, poz. 1203; nr 167, poz. 1759;
z 2005 nr 172, poz. 1441; nr 175, poz. 1457 i z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337;
z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717; z 2004r. nr 6,poz 41, nr 141, poz. 1492; z 2005r. nr 113, poz. 954; nr 130 poz. 1087,
z 2006r. nr 45, poz 319, nr 225, poz. 1635; z 2007r. nr 127, poz. 880) Rada Miejska
w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Farma Wiatrowa Poniec.

2. Opracowaniem obejmuje się część gruntów położonych w następujących obrębach
ewidencyjnych: Bączylas, Czarkowo, Drzewce, Grodzisko, Łęka Mała, Łęka Wielka,
Rokosowo, Żytowiecko.

3.Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapach stanowiących załącznik graficzny nr 1 i 2 do niniejszej uchwały


§ 2. Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3, z uwzględnieniem art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących