Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Poniec umowy z Wielkopolskim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Poznaniu na budowę sieci gazowej w miejscowości Żytowiecko

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Poniec umowy z Wielkopolskim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Poznaniu na budowę sieci gazowej w miejscowości Żytowiecko

Numer uchwały: 151
Numer sesji: 18
Rok (4 cyfry): 2008

UCHWAŁA NR XVIII/151/2008
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 30 czerwca 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Poniec umowy z Wielkopolskim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Poznaniu na budowę sieci gazowej w miejscowości Żytowiecko.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Poniec a Wielkopolskim
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. Oddział – Zakład Dystrybucji
Gazu Poznań w zakresie realizacji inwestycji zmierzającej do doprowadzenia
gazu ziemnego z miejscowości Chumiętki do miejscowości Żytowiecko oraz
zasilenia w gaz ziemny Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Publicznego
Gimnazjum oraz mieszkańców wsi Żytowiecko, celem zaspokojenia żywotnych
potrzeb społeczności lokalnej.

§ 2. Szczegółowe warunki oraz zasady rozliczenia określone zostaną w
w umowie o współpracy w sprawie gazyfikacji. Do zawarcia umowy
upoważnia się Burmistrza Ponieca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących