Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany uchwały nr XV/130/2008 z dnia 14 marca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski.

w sprawie: zmiany uchwały nr XV/130/2008 z dnia 14 marca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski.

Numer uchwały: 154
Numer sesji: 19
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała nr XIX/154/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 25 lipca 2008 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XV/130/2008 z dnia 14 marca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. nr 142 poz. 1591 e zmianami) - oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§1. Zmienia się § 1 uchwały nr XV/130/08 z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski, który otrzymuje brzmienie:

„Postanawia się udzielić w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Piaski w kwocie 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Klasztoru Świętogórskiego.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-07-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących