Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości terenu rekultywacji składowiska śmieci we wsi Wydawy

w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości terenu rekultywacji składowiska śmieci we wsi Wydawy

Numer uchwały: 160
Numer sesji: 20
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała Nr XX/160/2008

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 sierpnia 2008r.

w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości terenu rekultywacji
składowiska śmieci we wsi Wydawy.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591/ oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o opłatach i podatkach lokalnych / Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami oraz art. 4 ust. 1, art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych / Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449/.
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości teren rekultywowanego składowiska śmieci w Wydawach na czas przeprowadzenia rekultywacji.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia rozpoczęcia rekultywacji do jej zakończenia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących