Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wsparcia finansowego projektu „Renowacja i rewaloryzacja Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu i rewaloryzacja otoczenia zespołu zabytkowego"

w sprawie: wsparcia finansowego projektu „Renowacja i rewaloryzacja Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu i rewaloryzacja otoczenia zespołu zabytkowego"

Numer uchwały: 162
Numer sesji: 20
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała Nr XX/162/ 2008r.
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 sierpnia 2008 roku


w sprawie: wsparcia finansowego projektu „Renowacja i rewaloryzacja Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu i rewaloryzacja otoczenia zespołu zabytkowego".


Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w związku z art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm./ Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Gmina Poniec deklaruje wolę wsparcia finansowego w latach 2010-2013 – w
przypadku otrzymania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko Oś priorytetowa XII: Kultura i Dziedzictwo Kulturowe – projektu
„Renowacja Bazyliki na Świętej Górze i rewaloryzacja otoczenia zespołu
zabytkowego” do kwoty 84.000 złotych,
2. Wysokość środków na dotację, o których mowa w ust. 1 określą uchwały budżetowe
w poszczególnych latach.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących