Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa.

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa.

Numer uchwały: 163
Numer sesji: 21
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała nr XXI/163/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 8 października 2008 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym { tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm}, art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm} Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 1085/1 o powierzchni 0,3980 ha, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 13568.

§ 2. Sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 3. Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej oraz umowy notarialnej ponosi nabywca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących