Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ulicy Gostyńska nr 44.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ulicy Gostyńska nr 44.

Numer uchwały: 164
Numer sesji: 21
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała nr XXI/164/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 8 października 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ulicy Gostyńska nr 44.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym { tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm}, art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm} Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości położonej w Poniecu przy ulicy Gostyńska nr 44 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec położonej w Poniecu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 129/6 o powierzchni 401 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Nr 27030.
2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.
§ 2. Koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości oraz koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących