Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość stanowiącą własność Zakładów Mięsnych „Łagrom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czachorowie.

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość stanowiącą własność Zakładów Mięsnych „Łagrom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czachorowie.

Numer uchwały: 165
Numer sesji: 21
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała nr XXI/165/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 8 października 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość stanowiącą własność Zakładów Mięsnych „Łagrom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czachorowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym { tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm}, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm} Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany, w wyniku której Gmina Poniec przeniesie na rzecz Zakładów Mięsnych „Łagrom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czachorowie własność nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka numer104/3 (obręb Poniec) o powierzchni 0,1473 ha, opisanej w księdze wieczystej KW Nr 22462, a Zakłady Mięsne „Łagrom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeniosą na rzecz Gminy Poniec własność nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 104/5, 105/3 oraz 1189/2 (obręb Poniec) o powierzchni 0,1512 ha, opisanej w księdze wieczystej KW Nr 9931 oraz 35732.

§ 2. Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej oraz umowy notarialnej ponoszą Zakłady Mięsne „Łagrom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czachorowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących