Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 172
Numer sesji: 22
Rok (4 cyfry): 2008

UCHWAŁA NR XXII / 172 / 2008

RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w skali rocznej w wysokości:

1. od gruntów :
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,70 zł

2) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,14 zł

3) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,89 zł

2. od budowli 2% ich wartości

3. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,57 zł 
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 17,70 zł
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,22 zł
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,96 zł 5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,52 zł
§ 2 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Poniecu nr XII / 99 /2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2009 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących