Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Numer uchwały: 185
Numer sesji: 23
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała nr XXIII /185/ 2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 listopada 2008 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18, ust. 1, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 z poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 24 ust. 5, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 123 poz. 858) Rada Miejska w Poniecu ustala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Taryfy określone w §1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonywanych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.


§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących