Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Poniec.

w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Poniec.

Numer uchwały: 195
Numer sesji: 24
Rok (4 cyfry): 2008

U C H W A Ł A NR XXIV/195/2008
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Poniec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1222, ze zmianami) w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na:

1) ustalenie wartości jednego punktu w kwocie 3,60 zł ( słownie: trzy złote 60 / 100 ),
dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Poniec,
2) ustalenie wartości jednego punktu w kwocie 4,55 zł (słownie: cztery złote 55 / 100 ),
dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Poniecu.


§ 2.Traci moc Uchwała nr VI/36/2007 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości
jednego pkt w złotych dla nie będących nauczycielami, pracowników Przedszkola
Samorządowego, Szkół Podstawowych oraz Publicznych Gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Poniec.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących