Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach

Numer uchwały: 196
Numer sesji: 24
Rok (4 cyfry): 2008

UCHWAŁA NR XXIV /196 /2008
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 29 grudnia 2008 r

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. Z 2001 r, Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego/ Dz. U. z 2005 roku Nr 146 poz. 1222 ze zmianami /
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się kwotę1.000,00 zł jako najniższe wynagrodzenie zasadnicze I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach.


§ 2. Wartość punktu ustala się w kwocie 8,00 złotych.


§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIII/280/2006 z dnia 29 września 2006 r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących