Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartość jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartość jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu

Numer uchwały: 198
Numer sesji: 24
Rok (4 cyfry): 2008

U C H W A Ł A Nr XXIV/198/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartość jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami /oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1222 ze zmianami /
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :


§ 1. Ustala się kwotę 1.000,00 zł jako najniższe wynagrodzenie zasadnicze I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.


§ 2. Wartość 1 punktu ustala się w kwocie 6,00 złotych.


§ 3.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIII/279/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I Kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.


§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących