Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Numer uchwały: 204
Numer sesji: 25
Rok (4 cyfry): 2009

UCHWAŁA Nr XXV/204/2009


Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 lutego 2009 roku


w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ), art. 4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2007 r.
Nr 68 poz. 449 ze zmianami ) Rada Miejska w Poniecu uchwala:

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów, stanowiący zał. Nr 1
do Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/178/2005r. Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca
2005 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących