Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach

Numer uchwały: 207
Numer sesji: 25
Rok (4 cyfry): 2009

UCHWAŁA NR XXV /207/2009
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. Z 2001 r., Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego/ Dz. U. z 2005 roku Nr 146 poz. 1222 ze zmianami /
Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się kwotę 1.000,00 zł jako najniższe wynagrodzenie zasadnicze I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach.


§ 2. Wartość punktu ustala się w kwocie 6,60 złotych.


§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/196/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących