Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXVI/211/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

UCHWAŁA NR XXVI/211/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Numer uchwały: 211
Numer sesji: 26
Rok (4 cyfry): 2009

UCHWAŁA NR XXVI/211/2009

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie finansowe o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przyłączenie do sieci gazowej budynku Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku”.
2. Zobowiązanie zaciąga się na rok 2010 do kwoty 159.637 zł (słownie:sto pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych).


§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązania będą dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących