Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów Gminy Poniec

Uchwała Nr XXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów Gminy Poniec

Numer uchwały: 212
Numer sesji: 26
Rok (4 cyfry): 2009

Uchwała Nr XXVI/212/2009
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów Gminy Poniec.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,ze zm.), Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendiów dla studentów Gminy Poniec zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Funkcje Komisji Stypendialnej powierza się Komisji Rady ds. Oświaty, Kultury, Kultury
Fizycznej , Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich,

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§4 . Traci moc uchwała Nr XXXVII/247/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca
2006 roku w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla studentów Gminy Poniec ,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących