Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXVII/216/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

UCHWAŁA NR XXVII/216/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Numer uchwały: 216
Numer sesji: 27
Rok (4 cyfry): 2009

UCHWAŁA NR XXVII/216/2009
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie finansowe o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa wodociągu do osady Włostki”.
2. Zobowiązanie zaciąga się na rok 2010 do kwoty 462.100 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych).

§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązania będą dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-06-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących