Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXX/ 227/2009 Rady Miejskiej w Poniecu dnia 11 września 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Rokosowo.

UCHWAŁA Nr XXX/ 227/2009 Rady Miejskiej w Poniecu dnia 11 września 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Rokosowo.

Numer uchwały: 227
Numer sesji: 30
Rok (4 cyfry): 2009

UCHWAŁA Nr XXX/ 227/2009

Rady Miejskiej w Poniecu
dnia 11 września 2009 roku

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Rokosowo.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr.142 poz.1591 ze zmianami/ oraz § 23 Statutu Sołectwa wsi Rokosowo Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory sołtysa wsi Rokosowo w gminie Poniec w dniu 16 października 2009 roku o godz. 19:00, które odbędą się w świetlicy wiejskiej w Rokosowie.

§ 2. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się pana Piotra Jańczaka radnego Rady Miejskiej w Poniecu.

§ 3. Zasady wyborów sołtysa określa Statut Sołectwa wsi Rokosowo.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do wiadomości mieszkańców sołectwa Rokosowo przynajmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-09-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących