Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXX/228/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 września 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

UCHWAŁA Nr XXX/228/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 września 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

Numer uchwały: 228
Numer sesji: 30
Rok (4 cyfry): 2009


UCHWAŁA Nr XXX/ 228/2009

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 11 września 2009 roku


w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr.142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:
§1.1. Ustala się stałą miesięczną dietę dla:
1) sołtysów w wysokości 25%
2) przewodniczącego Zarządu Osiedla w wysokości 25% minimalnego
wynagrodzenia za pracę.

2. Kwoty diet zaokrągla się do pełnych złotych w górę.


§2. Diety wypłacane będą z dołu za miniony miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca na konto bankowe.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§4. Traci moc uchwała nr V/33/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 roku.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-09-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących