Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXII/236/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXII/236/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Numer uchwały: 236
Numer sesji: 32
Rok (4 cyfry): 2009

UCHWAŁA NR XXXII/236/2009
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w skali rocznej w wysokości:

1. od gruntów :
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,72 zł
2) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,15 zł
3) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,03 zł

2. od budowli 2% ich wartości

3. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,59 zł
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 17,97 zł
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,54 zł
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,10 zł 5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,64 zł

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Poniecu nr XXII / 172 /2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących