Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/240/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2009 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXXII/240/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2009 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Numer uchwały: 240
Numer sesji: 32
Rok (4 cyfry): 2009

Uchwała Nr XXXII/ 240/2009
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 października 2009 roku.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówNa podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami) Rada Miejska Ponieca ustala co następuje:


§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonywanych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.


§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach ogłasza Taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących