Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Ośrodek Pomocy Społecznej - ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ośrodek Pomocy Społecznej - ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

Ośrodek Pomocy Społecznej - ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w 2010r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. nr.223, poz.1655 ze zmianami) informuję o wyniku postępowania. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:
AGENCJA USŁUG OPIEKUŃCZO-PIELĘGNIARSKICH
URSZULA LARSKA,
64-125 PONIEC, UL.BOJANOWSKA 17
cena brutto 1 rob/godz. – 9,88 zł

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poniecu
Maria ŚmigielskaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Śmigielska
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2010-01-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie