Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXIV/255/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie : przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Ponieca, rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej

UCHWAŁA NR XXXIV/255/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie : przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Ponieca, rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej

Numer uchwały: 255
Numer sesji: 34
Rok (4 cyfry): 2010

UCHWAŁA NR XXXIV/255/2010
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 5 lutego 2010r.


w sprawie : przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Ponieca, rejon ulic Rydzyńskiej i DębowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 14. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§1. Przystąpić do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Ponieca, rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej.

§2. Granice obszaru objętego projektem planu przedstawia załącznik graficzny do uchwały. Granice zawierają działki o nr geod. obręb Poniec: 641, 642/1, 642/2, 643/1, 643/2, 650/1 (droga), 650/2 (droga), 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 664, 665, 666, 667/1, 667/2, 667/4, 667/5, 668/4, 668/5, 669/4, 669/5, 669/6, 670/1, 670/2, 671 (droga).

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących