Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXIV/256/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie : przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo

UCHWAŁA NR XXXIV/256/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie : przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo

Numer uchwały: 256
Numer sesji: 34
Rok (4 cyfry): 2010

UCHWAŁA NR XXXIV/256/2010
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 5 lutego 2010r.


w sprawie : przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 14. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§1. Przystąpić do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo.

§2. Granice obszaru objętego projektem planu przedstawia załącznik graficzny do uchwały. Granice zawierają działki o nr geod. obręb Janiszewo: 514, 50190/3, 517, 516, 498 oraz części działek o nr geod.: 499, 523, 519, obręb Poniec: 523, 524, 522, 532, 533, 538, 536, 535, 534, 537.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących