Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/258/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Poniec na lata 2010-2016”.

Uchwała Nr XXXIV/258/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Poniec na lata 2010-2016”.

Numer uchwały: 258
Numer sesji: 34
Rok (4 cyfry): 2010

Uchwała Nr XXXIV/258/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 5 lutego 2010 roku

w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Poniec na lata 2010-2016”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity ze zmianami) oraz §10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Poniec na lata 2010-2016”, przyjęty przez Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Poniec w dniu 21 stycznia 2010 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i służący jako załącznik formalny do ubiegania się o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie: „Odnowa i rozwój wsi”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących