Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA nr XXXIV/262/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU Z DNIA 5 LUTEGO 2010 ROKU W SPRAWIE: OBJĘCIA PRZEZ GMINĘ PONIEC UDZIAŁÓW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LESZNIE.

UCHWAŁA nr XXXIV/262/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU Z DNIA 5 LUTEGO 2010 ROKU W SPRAWIE: OBJĘCIA PRZEZ GMINĘ PONIEC UDZIAŁÓW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LESZNIE.

Numer uchwały: 262
Numer sesji: 34
Rok (4 cyfry): 2010

UCHWAŁA nr XXXIV/262/2010
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 ROKU

W SPRAWIE: OBJĘCIA PRZEZ GMINĘ PONIEC UDZIAŁÓW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LESZNIE.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na objęcie udziałów Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. z siedziba w Lesznie za kwotę 240.075,- zł. (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy siedem dziesiąt pięć zł.) tj. 291 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden) udziałów po 825 zł. każdy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących