Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/263/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Miechcin

Uchwała Nr XXXIV/263/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Miechcin

Numer uchwały: 263
Numer sesji: 34
Rok (4 cyfry): 2010

Uchwała Nr XXXIV/263/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 5 lutego 2010 roku

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Miechcin.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 tekst jednolity ze zmianami) oraz § 23 Statutu Sołectwa wsi Miechcin Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory sołtysa wsi Miechcin w gminie Poniec w dniu 12 marca 2010 roku o godz. 19:00, które odbędą się w domu dotychczasowego sołtysa, Miechcin nr 14.

§ 2. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się pana Andrzeja Zielińskiego radnego Rady Miejskiej w Poniecu.

§ 3. Zasady wyborów sołtysa określa Statut Sołectwa Miechcin.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do wiadomości mieszkańców sołectwa Miechcin przynajmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących