Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXVI/273/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gostyńskiego w roku 2010

Uchwała nr XXXVI/273/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gostyńskiego w roku 2010

Numer uchwały: 273
Numer sesji: 36
Rok (4 cyfry): 2010


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. nr 142 poz. 1591ze zmianami) - oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. Postanawia się udzielić w 2010 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gostyńskiego w kwocie 30.000 zł. (słownie: trzydzieścitysięcyzł.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – uruchomienie pracowni tomografii komputerowej w szpitalu w Gostyniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących