Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXVI/275/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXXVI/275/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Numer uchwały: 275
Numer sesji: 36
Rok (4 cyfry): 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1594 ze zmianami) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. 1 Postanawia się zaciągnąć w pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 475 000 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Śmiłowie” z tego 195.000 zł. w roku 2010 i 280.000 zł. w roku 2011

2.Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych w tym z dochodów z mienia i dochodów z podatków z uwzględnieniem spłaty w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego bez określania kwoty, na zabezpieczenie roszczeń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu niewykonania zobowiązania finansowego wynikającego z § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących