Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXVII/278/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXXVII/278/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Numer uchwały: 278
Numer sesji: 37
Rok (4 cyfry): 2010

UCHWAŁA NR XXXVII/278/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. Kwotę 200.000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) pozostającą w dyspozycji Gminy Poniec z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy pożyczki nr 72 /P/OW/I/05 z dnia 27.09.2005r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków Etap II w Poniecu zad. 2”, przeznacza się na inwestycyjne przedsięwzięcie proekologiczne z zakresu ochrony środowiska pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Rokosowie”.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących