Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXVII/279/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca

UCHWAŁA Nr XXXVII/279/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca

Numer uchwały: 279
Numer sesji: 37
Rok (4 cyfry): 2010

U C H W A Ł A Nr XXXVII/ 279/2010
Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca


Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398 ze zmianami / Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Burmistrzowi Ponieca Panu Kazimierzowi Dużałka wynagrodzenie w następującej wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.950,00
- 20% dodatek za wysługę lat w kwocie 990,00
- dodatek funkcyjny w kwocie 1.760,00
- 20% dodatek specjalny w kwocie 1.342,00
------------------------------------------------------
R a z e m 9.042,00
==============================

słownie: dziewięć tysięcy czterdzieści dwa złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Poniecu .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących