Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXVII/282/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Czarkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 338/11, stanowiącej własność gminy Poniec.

Uchwała nr XXXVII/282/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Czarkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 338/11, stanowiącej własność gminy Poniec.

Numer uchwały: 282
Numer sesji: 37
Rok (4 cyfry): 2010

Uchwała nr XXXVII/282/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Czarkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 338/11, stanowiącej własność gminy Poniec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym { tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm}, art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm} Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 338/11 o powierzchni 0,2208 ha, położonej w obrębie wsi Czarkowo, gmina Poniec, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1Y/00029527/9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących