Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXVIII/286/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU W SPRAWIE OBJĘCIA PRZEZ GMINĘ PONIEC UDZIAŁÓW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LESZNIE.

UCHWAŁA NR XXXVIII/286/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU W SPRAWIE OBJĘCIA PRZEZ GMINĘ PONIEC UDZIAŁÓW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LESZNIE.

Numer uchwały: 286
Numer sesji: 38
Rok (4 cyfry): 2010

UCHWAŁA NR XXXVIII/286/2010

RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

W SPRAWIE OBJĘCIA PRZEZ GMINĘ PONIEC UDZIAŁÓW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LESZNIE.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 9 lit. g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Poniec do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie, wkładu pieniężnego w wysokości 127.875,- zł. (słownie : sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 00/100 zł.) i objęcie w zamian w podwyższonym kapitale zakładowym, kolejnych 155 (słownie sto pięćdziesiąt pięć) udziałów, o wartości 825 zł. (słownie: osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100) każdy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących