Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/289/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2011.

Uchwała Nr XXXVIII/289/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2011.

Numer uchwały: 289
Numer sesji: 38
Rok (4 cyfry): 2010

Uchwała Nr XXXVIII/289/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 20 sierpnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2011.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2011
na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Rydzyna w obrębie miasta Poniec, w zakresie przebudowy chodnika na ul. Rydzyńskiej - w kwocie 150.000 zł. (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
2. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zawarcia pomiędzy Gminą Poniec a Powiatem Gostyńskim umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków o których mowa w ust.1.
3.Źródłem sfinansowania zobowiązania będą dochody własne gminy w 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących